Xã hội

Vụ tài xế Mercedes tông người ở Phan Thiết: Thực hư câu chuyện như thế nào?

https://video.molistar.com/2022_05/13/15whp63hqfmoowgwgksck0ok/dung-de-muon-roi-moi-noi-ra-hai-tu-gia-nhu1652450507.mp4