Xã hội

Vợ bị chồng sát hại vì ăn xong không rửa bát

https://video.molistar.com/2022_06/18/c8bn5pgz42gc08sgk00gkkwo/moi-nguoi-hay-luon-binh-tinh-xu-ly-tinh-huong-nha1655545077.mp4