Xã hội

Ngôi làng với ngõ đá và nhà cổ đẹp như tranh, yên bình "trốn" phố thị xứ Quảng

https://video.molistar.com/2022_03/14/alq8rigamk0sk0wgsg8ogcoc/ngoi-lang-voi-ngo-da-va-nha-co-dep-nhu-tranh-yen-binh-tron-pho-thi-xu-quang1647225846.mp4