Xã hội

Cứu nạn thành công ngư dân Quảng Nam bị tai nạn nghiêm trọng trên biển

https://video.molistar.com/2022_03/16/sk0vgebpzg0o0woksw4skogo/cuu-nan-thanh-cong-ngu-dan-quang-nam-bi-tai-nan-nghiem-trong-tren-bien1647411796.mp4