Xã hội

Vì sao đeo khẩu trang vẫn bị nhiễm virus Corona?

https://video.molistar.com/2022_03/08/slpzi347ka8skwkw0044s8s8/vi-sao-deo-khau-trang-van-bi-nhiem-virus-corona1646708267.mp4