Xã hội

"Vết trượt" dài của "cậu IT" Nhâm Hoàng Khang, từ lập trình viên tài giỏi đến hacker ăn cơm nhà nước 10 năm