Xã hội

Vespa Sprint phiên bản Justin Bieber chính thức bán ra, cái giá có "chát" như Vespa 946 Christian Dior?

https://video.molistar.com/2022_04/21/epj0vch2s2oko8cwgg84cggw/vespa-sprint-phien-ban-justin-bieber-chinh-thuc-ban-ra-cai-gia-co-chat-nhu-vespa-946-christian-dior1650506520.mp4