Xã hội

Trốn thoát khỏi xe tải, bò tót lao vào quán ăn húc tung mọi thứ