Xã hội

Triệu tập nhóm người bắt nhân viên quán nhậu xếp hàng, khoanh tay để hành hung khiến dân tình phẫn nộ

https://video.molistar.com/2022_04/09/e01ciyf24v4g8kg4ggkcg0cs/trieu-tap-nhom-nguoi-bat-nhan-vien-quan-nhau-xep-hang-khoanh-tay-de-hanh-hung-khien-dan-tinh-phan-no-11649491473.mp4