Xã hội

CLIP: Bị "tố" đánh học sinh, nhà trường đưa ra clip "tố" phụ huynh hành hung giáo viên

https://video.molistar.com/2022_06/01/k2zrzjc84nk8gokos44wo0g4/giao-vien-hanh-hung-hoc-sinh-phu-huynh-hanh-hung-giao-vien-lieu-ai-dung-ai-sai-11654090350.mp4