Xã hội

Tranh cãi nảy lửa chuyện cô gái cho chó cưng "xơi" trực tiếp bằng bát dành cho người tại quán ăn

https://video.molistar.com/2022_05/26/ow23zem0wj4o0w0cwgsko4oc/cac-ban-nghi-sao-ve-hanh-dong-cua-co-gai-nay1653540626.mp4