Xã hội

Tranh cãi gay gắt xung quanh chuyện 1 suất mì bò 200.000 VNĐ tại nha trang: Chủ nhà hàng đã lên tiếng

https://video.molistar.com/2022_06/18/lpiu8latidcwg8ko0c4088g4/moi-nguoi-co-thay-hop-tinh-hop-ly-chua1655525087.mp4