Xã hội

Tranh cãi đoạn clip cô dâu thất thần nhìn mâm quả của nhà trai, dân mạng khuyên nhủ bước đi sai lầm