Xã hội

TP Vũng Tàu: Tài xế xe Hoa Mai chạy ẩu, đòi hành hung lái xe 16 chỗ

https://video.molistar.com/2022_06/13/1it5xans3t9ckkckcccsgosg/da-chay-sai-roi-con-giang-ho-1655116710.mp4