Xã hội

Tin vui từ y học: Thử nghiệm thuốc chữa ung thư trên 18 người, 100% khỏi bệnh

https://video.molistar.com/2022_06/10/thm0h21kl1c0440ww4kw48kc/mong-den-ngay-ung-thu-khong-con-la-can-benh-nan-y-nua1654849986.mp4