Xã hội

Phép màu ngoài đời thực: Hàng trăm chiếc xe máy cùng nhau thực hiện mong ước cuối cùng

https://video.molistar.com/2022_06/18/k6ay28y204gg04w8og0gs008/cam-dong-qua1655539698.mp4