Xã hội

Tìm thấy chiếc xe SH sau 2 ngày bị trộm đột nhập vào nhà lấy cắp

https://video.molistar.com/2022_03/15/8y5w09xvy8000kskc0swgg8g/tim-thay-chiec-xe-sh-sau-2-ngay-bi-trom-dot-nhap-vao-nha-lay-cap1647336464.mp4