Xã hội

Tiệm cắt tóc thu hút nhiều khách đặc biệt vì cách tạo kiểu độc đáo, nhưng lại khiến người xem thót tim

https://video.molistar.com/2022_04/27/8ovwzyp6gaskso4ggkgg0g88/tiem-cat-toc-thu-hut-nhieu-khach-dac-biet-vi-cach-tao-kieu-doc-dao-nhung-lai-khien-nguoi-xem-thot-tim1651024409.mp4