Xã hội

Tiệm bánh canh cua "đắt nhất TP.HCM" bây giờ: Khách đòi ăn tô 500k mà cô chủ cứ ngăn cản là sao?

https://video.molistar.com/2022_03/13/ooj73evwduogk8wkgws08sgc/tiem-banh-canh-cua-dat-nhat-tphcm-bay-gio--khach-doi-an-to-500k-ma-co-chu-cu-ngan-can-la-sao1647146640.mp4