Xã hội

Thượng úy CSGT đi bốc vác, phụ hồ những lúc rảnh để kiếm tiền cứu hộ chó, mèo từ lò mổ

https://video.molistar.com/2022_04/07/odad7fprxogwkgck88g8k0oc/thuong-uy-csgt-di-boc-vac-phu-ho-nhung-luc-ranh-de-kiem-tien-cuu-ho-cho-meo-tu-lo-mo1649298530.mp4