Xã hội

"Thí sinh trẻ tuổi nhất Việt Nam" đạt điểm 9.0 IELTS: Hóa ra do nhầm lẫn bảng điểm của người khác

https://video.molistar.com/2022_06/02/hzbsopiyttcs8cgwwc4wg4ck/ai-la-chu-nhan-bang-diem-ielts-90-day-1654162569.mp4