Xã hội

Thật bất ngờ: Tái chế iPhone thu về nhiều vàng hơn khai thác quặng

https://video.molistar.com/2022_04/20/blucvse3lxk408scw4k04cg4/that-bat-ngo--tai-che-iphone-thu-ve-nhieu-vang-hon-khai-thac-quang1650422878.mp4