Xã hội

Apple đang gặp lỗi nghiêm trọng, người dùng iPhone tuyệt đối không được làm điều này!

https://video.molistar.com/2022_04/15/s9gj0ieds6sc4w4kk84so4k0/apple-dang-gap-loi-nghiem-trong-nguoi-dung-iphone-tuyet-doi-khong-duoc-lam-dieu-nay1649988916.mp4