Đời sống xã hội

Thanh niên "cho đất ăn tiền" thừa nhận sai, chủ đất cũng bị phạt vì lí do này?