Xã hội

Thanh niên "cho đất ăn tiền" thừa nhận sai, chủ đất cũng bị phạt vì lí do này?

https://video.molistar.com/2022_03/29/t6gyy9wifqoocs4gkg0408gk/thanh-nien-cho-dat-an-tien-thua-nhan-sai-chu-dat-cung-bi-phat-vi-li-do-nay1648527338.mp4