Đời sống xã hội

Thanh niên cầm gạch chặn đầu ô tô ăn vạ, tài xế xử lý bằng 1 câu nói, êm đẹp cả đôi đường


Cộng đồng nổi bật