Xã hội

Thắng kiện vợ cũ Johnny Depp giành được hơn 10 triệu đô

https://video.molistar.com/2022_06/02/erfsyk6xctcg08wsks08gkw8/vu-kien-johnny-depp-amber-heard-chinh-thuc-khep-lai-1654163336.mp4