Xã hội

Thái Lan sẽ phân phát 1 triệu cây cần sa để người dân trồng tại nhà

https://video.molistar.com/2022_05/15/kcbhmpxz4qo4gc4kg88w0k4k/thai-lan-se-phan-phat-1-trieu-cay-can-sa-de-nguoi-dan-trong-tai-nha1652590273.mp4