Xã hội

Được rồi đi thôi, Thái Lan đã bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19

https://video.molistar.com/2022_04/22/2vl4foncwieckwog8skos404/duoc-roi-di-thoi-thai-lan-da-bo-yeu-cau-xet-nghiem-covid-191650621933.mp4