Xã hội

Ngôi sao xinh đẹp Thái Lan qua đời vì nghẹn thức ăn

https://video.molistar.com/2022_06/09/khj2n3mvhj404kss8w4g8kwk/mong-co-yen-binh-o-phia-ben-kia1654754474.mp4