Xã hội

Tên trộm xe máy bị bắt tại trận, khai tường tận cách bẻ khóa: "Mới hành nghề nên còn chậm"

https://video.molistar.com/2022_03/07/or7jfvewt28gks884oc8sokc/ten-trom-xe-may-bi-bat-tai-tran-khai-tuong-tan-cach-be-khoa--moi-hanh-nghe-nen-con-cham1646625642.mp4