Xã hội

Chủ nhà bay người tung cước, tên cướp chưa kịp chạy đã bị nhừ đòn

https://video.molistar.com/2022_03/11/jk44lv66v8ggowcgow48s084/chu-nha-bay-nguoi-tung-cuoc-ten-cuop-chua-kip-chay-da-bi-nhu-don1646979181.mp4