Đời sống xã hội

"Tay trắng" khởi nghiệp từ 14 tuổi, Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết giàu cỡ nào?