Đời sống xã hội

Khám xét trụ sở công ty và nhà riêng của ông Trịnh Văn Quyết