Xã hội

Tài xế xe Audi tông chết 3 người: 'Tôi rất hối hận'

https://video.molistar.com/2022_06/04/5xyo30a2ll8osoc80cssso4o/da-uong-ruou-bia-thi-khong-nen-lai-xe-dung-de-su-viec-xay-ra-roi-lai-hoi-han1654347203.mp4