Xã hội

Sửng sốt trước cây mận sum suê nhất thế giới quả rụng đầy dưới sân không ai thèm nhặt khiến dân mạng Việt tiếc nuối

https://video.molistar.com/2022_03/18/s9ypdg2o21ww0kwk4g0wgkwg/sung-sot-truoc-cay-man-sum-sue-nhat-the-gioi-qua-rung-day-duoi-san-khong-ai-them-nhat-khien-dan-mang-viet-tiec-nuoi1647597758.mp4