Xã hội

Sửng sốt trước cây mận sum suê nhất thế giới quả rụng đầy dưới sân không ai thèm nhặt khiến dân mạng Việt tiếc nuối