Xã hội

Shark Hưng nhận xét gái xinh môi giới nhà triệu đô: Anh không thích những bạn gái tóc dài quá vai mà không buộc hoặc tết

https://video.molistar.com/2022_04/13/2rlu850aaww0g8gkgc4ko0os/shark-hung-nhan-xet-gai-xinh-moi-gioi-nha-trieu-do--anh-khong-thich-nhung-ban-gai-toc-dai-qua-vai-ma-khong-buoc-hoac-tet1649840678.mp4