Xã hội

Sau Triệu Quân Sự, tiếp tục có 5 đối tượng đục tường nhà tạm giam ở Hưng Yên bỏ trốn

https://video.molistar.com/2022_06/10/g1qfs2zpplw0oc4kgos44os8/noi-tiep-trieu-quan-su-5-doi-tuong-tron-trai-tam-giam-hung-yen1654850662.mp4