Xã hội

Sau cơn mưa lớn, người dân Hà Nội túa ra bơi cứ như hội thi

https://video.molistar.com/2022_06/14/5wob44xek4o4o4oww8ccw4og/ha-noi-sau-con-mua-lon-1655181607.mp4