Đời sống xã hội

Mưa lũ gây ngập lụt nặng nề, hàng chục ô tô "nổi lềnh bềnh" trên mặt nước


Cộng đồng nổi bật