Xã hội

Mưa lũ gây ngập lụt nặng nề, hàng chục ô tô "nổi lềnh bềnh" trên mặt nước

https://video.molistar.com/2022_05/25/4jtboso2fickskw4gcgskkko/mua-lu-gay-ngap-lut-nang-ne-hang-chuc-o-to-noi-lenh-benh-tren-mat-nuoc1653446323.mp4