Xã hội

Samsung gặp khó, cắt hàng loạt công nhân tại Việt Nam, Ấn Độ và Brazil