Xã hội

Cảnh sát chính thức khép lại vụ án nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" tử nạn: Kết tội cả 5 người

https://video.molistar.com/2022_04/26/lm6srlfxg4gkg4404ok8448k/canh-sat-chinh-thuc-khep-lai-vu-an-nu-dien-vien-chiec-la-cuon-bay-tu-nan--ket-toi-ca-5-nguoi-ban1650960021.mp4