Đời sống xã hội

Phong tỏa đường để bắt tổ ong vò vẽ "khổng lồ" trước rạp phim tại TP.HCM