Xã hội

Phong tỏa đường để bắt tổ ong vò vẽ "khổng lồ" trước rạp phim tại TP.HCM

https://video.molistar.com/2022_03/31/o3stm7bm1j4wg44kww0w8ok0/phong-toa-duong-de-bat-to-ong-vo-ve-khong-lo-truoc-rap-phim-tai-tphcm1648702198.mp4