Xã hội

Pha thoát chết ngoạn mục trong 1 giây, dân mạng nói "ông bà gánh còng lưng"

https://video.molistar.com/2022_05/16/77uffttz7r0g8sww88g88osk/khong-nho-ong-ba-ganh-cong-lung-thi-2-thanh-nien-nay-dang-xuat-luon-roi1652672884.mp4