Xã hội

tài xế container suy sụp tại chỗ khi đang đỗ xe nghỉ ngơi thì tai nạn bất ngờ ập tới

https://video.molistar.com/2022_05/12/mc0dbkefosg4w0oscg44s4s4/thuong-bac-tai-tranh-thu-dung-xe-nghi-ngoi-co-ti-ma-cung-bi-tai-hoa-ap-toi1652331220.mp4