Xã hội

Hai bác tài xe tải và xe buýt giao lưu võ thuật sau khi va chạm giao thông

https://video.molistar.com/2022_05/17/iir5f2wlczk08ggscgsw0sc0/hai-bac-tai-tinh-nong-nhu-kem1652794650.mp4