Xã hội

Lạ lùng dù xe bị húc, chủ xe bước xuống lại cười tươi như hoa.

https://video.molistar.com/2022_05/17/js0s7blcbi844og40o44008g/la-lung-du-xe-bi-huc-chu-xe-buoc-xuong-lai-cuoi-tuoi-nhu-hoa1652756283.mp4