Xã hội

Ô tô đậu giữa sân chơi, người dân hợp sức khiêng ra một góc " trừng phạt" mạnh

https://video.molistar.com/2022_06/10/lq7sc4n4htwgskk4sw4s88ck/chac-khong-co-lan-thu-2-1654866457.mp4