Xã hội

Nữ nghi phạm phóng hỏa gây cháy nhà trọ bị hạ đường huyết, đi không vững được dìu vào trụ sở lấy lời khai

https://video.molistar.com/2022_04/01/50000wxduk08c48kwww8okgs/nu-nghi-pham-phong-hoa-gay-chay-nha-tro-bi-ha-duong-huyet-di-khong-vung-duoc-diu-vao-tru-so-lay-loi-khai1648816552.mp4