Xã hội

Nhiều thực khách thích thú với bữa ăn tối lơ lửng trên cần cẩu ở độ cao 50m

https://video.molistar.com/2022_04/13/n7kg6149c8gowg4c4s0ckw8g/nhieu-thuc-khach-thich-thu-voi-bua-an-toi-lo-lung-tren-can-cau-o-do-cao-50m1649840314.mp4