Xã hội

Nhặt được 1 "hoàng thượng", gặp sự cố ngay sau đó khiến người đàn ông phát hoảng

https://video.molistar.com/2022_06/12/946cw0dw4gsg4gwg80o0wkog/dang-yeu-the-co-chu-11655020168.mp4